سید آزادگان

لینک فایل قابل چاپ

خداوندا مرا از اسراف بازدار

لینک فایل قابل چاپ

عباس باب الحوائج

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

سید شباب اهل الجنه

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

مبعث

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

به روی تخته چه می کرد آفتاب خدا ؟

لینک فایل قابل چاپ


خرمشهر

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

مسیح کردستان

لینک فایل قابل چاپ


وفات حضرت زینب (س)

لینک فایل قابل چاپ

ولادت امام علی (ع)

لینک فایل قابل چاپ


امام جود و کرم

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

نور ازلی هادی

لینک فایل قابل چاپ

انسان آینده

لینک فایل قابل چاپ

هر چه جز مام وطن در خم چوگان تو باد

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

شن ها مامور خدا بودند ...

لینک فایل قابل چاپادامه مطلب

موشن گرافیک فناوری هسته ای


ادامه مطلب

شهید آوینی

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

فناوری هسته ای


لینک فایل قابل چاپادامه مطلب

فاطمیه

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

اگر غلطی از آنها سربزند ...

از قدیم آورده اند که نجابت زیاد کثیفی به بار می آورد. طی یک ساله گذشته و در پی تماس ها و پیام های مکرر آمریکا برای مذاکره با ایران، در عین بی اعتمادی تاریخی ایرانیان به این شیطان بزرگ، دولت جدید برای آخرین بار توبه ی گرگ را پذیرفت و قدم در مسیر مذاکره گذاشت.

در مقابل آمریکا به جای استفاده از فرصت مذاکره برای حل بحران هایی که در خاورمیانه گریبان گیر آن هاست، روی خوش را به خیال باطل، عقب نشینی تصور کرده و دهان به فحاشی گشود.

دلبستگی بیش از پیش سردمداران آمریکا به گزینه های روی میزشان، حاکی از ضعف آنان در تحلیل است که روی گشاده دولت ایران را عقب نشینی معنا کرده اند. غافل از آنکه ملت ایران به گوشند که مبادا ((غلطی از آن ها سر بزند!)).

اگر آمریکا امروز خواهان ماجراجویی جدید در خاور میانه است؛ باید بداند ما هرگز در جنگ پیش قدم نبوده و نخواهیم بود، اما اگر غلطی از او  سر بزند پاسخ آن را در کمتر از چشم به هم زدنی خواهد دید. پاسخی نه محدود به خاک آمریکا، بلکه در هر نقطه از جهان که منافعی دارد.

و اما مجموعه ای که در زیر مشاهد می کنید هدیه ای است برای دیواره های کاخ سفید. هدیه ای برای  جناب رییس جمهور، که هرگاه سرشان از برف های روی میز در آوردند، نگاهی هم به آن ها بیاندازند.

لینک فایل قابل چاپ


ادامه مطلب

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.

شبکه های اجتماعی

پيوندها